Заемаме се с премествания в Солун, Атина, Крит, цяла Гърция и в чужбина.

Преместванията –складирането на домашно оборудване е задача, която ние със сигурност познаваме много добре, като специалисти в тази сфера на дейност от 1970г. Обръщаме особено внимание на предпазването на предметите със специални покривателни материали и ви гарантираме винаги най-изгодния начин за вашето обслужване.

Грижим се винаги да ви даваме отговорите, от които се нуждаете САМО С ЕДНО ВАШЕ ОБАЖДАНЕ, поемайки изцяло осъществяването на преместването или на международния транспорт от специализирании екипи с постоянен опитен персонал.

Вижте предложенията ни за Преместване-Транспорт и складиране на домашното ви оборудване!!!

Вече 50 години сме специалисти в преместването на домашно или фирмено оборудване. Успоредно с това, се заемаме с всички услуги свързани с транспорта, амбалажа и съхраняването.

Знаем какво правим и го правим на най-добрата цена..

Премествания

Премествания

Направете правилния избор и с едно позвъняване си спестете всички проблеми. Вие се радвайте на новия си дом и оставете трудната работа на преместването на нас.
Прочетете повече за преместването

Транспорт

Премествания

Занимаваме се с международен и национален транспорт и се грижим персоналът ни, чрез подходящи обучения, да е винаги отлично квалифициран
Прочетете повече за Транспорт

Опаковане

ΣОпаковане

Услугите ни включват цялостно опаковане на мебели, стъклени изделия, картини, произведения на изкуството, дрехи и т.н. с най-добрите материали.
Прочетете повече за Опаковане

Складиране

Складиране

Частните ни складови помещения са целесъобразно устроени за складиране за кратко или за дълго време на мебели, стока, домашно оборудване и други предмети.
Прочетете повече за Складиране

Премествания в чужбина

Предлагаме цялостни – организирани, но и обикновени, достъпни услуги за местене от цяла Гърция и чужбина с подемна техника, опитен персонал и винаги на най-ниските цени.

Премествания в чужбина.

Премествания в чужбина.

В даден момент някои от нас взимат голямото решение да напуснат родината си за кратко или за дълго време. Преместването на домашно оборудване към или от чужбина е един много сериозен случай. Тук професионаизмът и опитът ни са от голямо значение. В състояние сме да ви обслужим на повечето места в Европа, Австралия или Америка, на което и да било място, на което се намирате.

Надеждно обслужване към чужбина с товар от/към:

  • Англия
  • Германия
  • Австрия
  • Италия
  • България
  • Австралия
  • Франция
  • Кипър
  • Холандия

 

Премествания

Транспорт

Опаковане

Премествания в чужбина

От време на време ние работим с: